جامعه شناسی یازدهم - درسنامه و نکات - مهشید روزه دار

سلام عزیزان! در این مطلب قصد داریم مروری بر نکات جامعه شناسی یازدهم داشته باشیم. امیدواریم این مطلب شما را در یادگیری بهتر یاری دهد.

جامعه شناسی یازدهم - درسنامه و نکات - مهشید روزه دار

سلام خدمت همگی!

خسه نباشید میگم بهتون ... امیدوارم ادامه مسیر رو هم به بهترین شکل طی کنید.

در اینجا مثل مطالب قبلی مون قصد داریم نکات مهم جامعه شناسی یازدهم رو با هم بخونیم.

در انتها هم فایل pdf شامل 9 درس اول براتون قرار داده شده.

با آرزوی موفقیت...

بخش هایی از فایل : 


درس هفتم

   جامعه جهانی

در هر دوره تاریخی، جوامع مختلف و شبكه روابط میان آنها، جامعه جهانی را میسازد. جامعه جهانی براساس ویژگی های فرهنگی و قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف، حالت های متفاوتی به خود میگیرد.

1. هنگامی كه یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد، به میزانی كه آن فرهنگ، ویژگی  های مطلوب یک فرهنگ 

جهانی را داشته باشد، جامعه جهانی از انسجام برخوردار خواهد بود. اگر فرهنگ یا فرهنگ های غالب و اثرگذار، 

ویژگی های مطلوب را نداشته باشند، جامعه جهانی با چالش های درون فرهنگی مواجه خواهد شد. فرهنگ سلطه، 

جامعه جهانی را به بخش های مركز و پیرامون تقسیم می كند؛ كشور های پیرامون را به مركز وابسته میسازد و 

زمینه ستیز و چالش میان آنها را ایجاد می كند.

2. هنگامی كه جامعه جهانی عرصة حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد، تعاملات، گفت وگو ها و برخوردهای 

فرهنگی و تمدنی رخ خواهد داد، در این صورت، چالش های جامعه جهانی نیز از نوع چالش های بین فرهنگی و 

تمدنی خواهند بود. مواجهه فرهنگ غرب با فرهنگ اسلام نمونه ای از چالش بین فرهنگ ها و تمدن ها در سطح 

جهان است.

درس هشتم 

تحولات نظام جهانی

امروزه شيوة غالب زندگی اجتماعی در دنیا، زندگی در واحد هایی اجتماعی به نام کشور است. کشور ابعاد 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. 

عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در چارچوب دولت ـ ملت های جدید شکل گرفت. 

قدرت سیاسی این دولت ها با منافع اقتصادی صاحبان ثروت و صنعت و تجارت هماهنگ بود. رقابت های سیاسی استعمارگران، به ویژه در مناطق استعمارزده، با منافع اقتصادی استعمارگران پیوند میخورد. کشورهای استعمارگر ابتدا اقتصاد کشورهای استعمارزده را دگرگون کردند. پیش از استعمار، اقتصاد کشورهای غیرغربی اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود و به گونه ای مستقل بود. روابط تجاری نیز در حدی نبود که استقلال سیاسی آن کشورها را در معرض خطر قرار دهد اما در دوران استعمار، اقتصاد کشورهای استعمار شده و تحت نفوذ، برای رفع نیازهای اقتصادی کشورهای غربی، به تدریج تغییر یافت و ویژگی های خاصی پیدا کرد.


درس نهم 

جهان دو قطبی

اگر جهان غرب با حل کردن چالش های پیشین، نیازهای دنیوی و معنوی آدمیان را برطرف میکرد، با چالش های بنیادین جدید مواجه نمی شد، اما فرهنگ جدید غرب، برای حل چالش های گذشته، مسیری را پیمود که مسائل و مشکلات جدیدی به دنبال آورد. چالش های جدید به صورت های متفاوتی آشکار میشوند؛

ـ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

ـ منطقه ای و فرا منطقه ای

ـ مقطعی و مستمر

ـ خرد و کلان

ـ درون فرهنگی و بین فرهنگی

ـ ذاتی و عارضی (چالش های ذاتی ریشه در عقاید و ارزش های درونی جهان اجتماعی دارند و چالش های عارضی در اثر عوامل خارجی پدید می آیند.)

ـ معرفتی و علمی

ـ معنوی و دینی


برای ارتباط بیشتر با برتر ها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج اینستاگرام و کانال تلگرام کانون برتر ها را دنبال کنید، همچنین میتوانیدبا شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.

پیج اینستاگرام 
کانال تلگرام کانون برتر ها 
6/4/2023 9:23:18 PM
Menu