دانلود دفترچه سوالات کنکور 1401

طبق اعلام سایت سازمان سنجش سوالات کنکور 1401 پس از برگزاری کنکور منتشر خواهد شد.

دانلود دفترچه سوالات کنکور 1401پس از برگزاری کنکور و انتشارات سوالات توسط سازمان سنجش این لینک ها فعال خواهند شد.


پس از برگزاری کنکور شما می توانید با مراجعه به صفحه شخصی ، نظر خود را درباره سطح دشواری کنکور  1401  برای هر درس عمومی و اختصاصی  اعلام کنید .

مشاهده سطح دشواری کنکور 1401 از نظر دانش آموزان


همچنین پس از برگزاری کنکور و  انتشار سوالات می توانید کلید پیشنهادی دبیران ،پاسخنامه ، پاسخ تشریحی و تحلیل های کنکور 1401 را در صفحه کنکور سایت کانون مشاهده کنید.


لینک های زیر پس از قرار گرفتن کلید ، تحلیل و پاسخ فعال خواهند شد

مشاهده کلید پیشنهادی دبیران، تحلیل و پاسخ تشریحی کنکور 1401

کلید های پیشنهای دبیران برای کنکور 1401

پاسخ های تشریحی کنکور 1401 

تحلیل کنکور 1401  توسط دبیران برای دریافت سوالات پس از برگزاری کنکور می توانید به سایت سنجش مراجعه کنید

sanjesh.orgسوالات کنکور هنر 1401
چهارشنبه 8 تیر
دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی
سوالات کنکور ریاضی  1401
پنجشنبه 9 تیر
دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی
سوالات کنکور انسانی 1401
پنجشنبه 9 تیر 
دفترچه اختصاصی 
دفترچه عمومی 
سوالات کنکور تجربی 1401 

جمعه 10 تیر
دفترچه اختصاصی  
دفترچه عمومی
سوالات کنکور زبان 1401

شنبه 11 تیر
دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی 
سوالات کنکور خارج از کشور  1401
دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی 


برای دانلود سایر دفترچه ها به  سایت سنجش مراجعه کنید

5/29/2023 4:24:31 PM
Menu