معرفی کتاب پرتکرار هندسه (2) یازدهم ریاضی

کتاب سؤال‌های پرتکرار هندسه 2 یازدهم شامل 170 سؤال ازامتحانات نهایی و مدارس سراسر کشور (عادی،‌نمونه دولتی وتیزهوشان) ،

معرفی کتاب پرتکرار هندسه (2) یازدهم ریاضی

معرفی کتاب پرتکرار هندسه (2) یازدهم ریاضی:

کتاب سؤال‌های پرتکرار هندسه 2 یازدهم شامل 170 سؤال ازامتحانات نهایی و مدارس سراسر کشور (عادی،‌نمونه دولتی وتیزهوشان) ، 204 سؤال طراحی شدۀ مکمل و مرتبط با کتاب درسی و 65 سؤال آزمون جامع است.

اصول کلی تولید کتاب هندسه2 این کتاب بر پایۀ 4 محور زیر تهیه شده است:

1) پوشش کامل کتاب درسی (متن، مثال، تمرین و…)

2) تولید محتوا متناسب با رویکرد و اهداف کتاب درسی هندسه2

3) رعایت توازن و تناسب هر مبحث یعنی گنجاندن تعداد سؤال بهینه (نه زیاد و نه کم) برای تسلط کامل بر تمام مباحث

4) استفاده از خرد جمعی دبیران سراسر کشور به کمک برگه‌های امتحانی جمع‌آوری شده از مدارس سراسر کشور


لینک مشاهده و خرید کتاب: https://www.kanoonbook.ir/store/book/940

5/28/2023 6:08:44 AM