تابلوی نوروز را به دقت پر خواهم کرد

تابلوی نوروز به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی مهم دوران نوروز در اختیار شما قرار داده شده است

تابلوی نوروز را به دقت پر خواهم کرد

تابلوی نوروز را به دقت پر خواهم کرد

تابلوی نوروز به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی مهم دوران نوروز در اختیار شما قرار داده شده است. این ابزار به شما کمک می کند که وضعیت خودتان را در هر درس ارزیابی کنید، برای آن هدفگذاری و سپس برنامه های خود را اجرا کنید.در این مقاله روش پر کردن تابلوی نوروز را با هم مرور خواهیم کرد.

توجه به مباحث :

در اولین ستون تابلوی نوروز نام درس های شما نوشته شده است. شما باید از روی کارنامه ی اصلی و با کمک کارنامه ی مبحثی وضعیت خود را در هر درس مشخص و بر همین اساس رنگ آمیزی کنید.برای وضعیت خیلی خوب (رنگ آبی)، خوب (رنگ سبز)، متوسط (رنگ سبز) و نیاز به تلاش ( رنگ قرمز)

مقابل هر یک از این مباحث شماره سوال از کتاب نوروز و برای مقاطع پنجم و ششم شماره سوال از کتاب آبی هم مشخص شده است.برای هر کتاب هدفگذاری می کنید که قرار است چند سوال کار کنید.

سکوهای مقایسه : 

آزمون های 5 و 7 فروردین سکوی مقایسه با آزمون 8 بهمن هستند. به کارنامه آزمون 8 بهمن مراجعه کنید چند از ده خود را در هر درس مقابل آن بنویسید و سپس برای آزمون های 5 و 7 فروردین هدفگذاری کنید.این مباحث مربوط به نیمسال اول هستند.

اما برای نیمسال دوم هم لازم است هدفگذاری کنید. پس به کارنامه آزمون 20 اسفند سری بزنید و وضعیت خود را در هر درس مقابل آن نوشته و سپس برای سکوهای مقایسه آن یعنی 12 و 19 فروردین هدفگذاری کنید.

ساعت مطالعه : 

حتماً مشخص کنید که تا کنون چند ساعت  برای هر مبحث مطالعه کردید. سپس پیش بینی کنید که در دوران نوروز چند ساعت مطالعه خواهید داشت ؟ میزان ساعت مطالعه شما به وضعیت شما در هر درس بستگی دارد . طبعاً برای درسی که رنگ قرمز گرفته است ساعت مطالعه بیشتری نیاز دارید. پس از پایان هر مبحث میزان مطالعه خود را یادداشت کنید.

پایان نوروز، تابلوی نوروزی خود را برای بررسی به پشتیبان خود تحویل دهید. فراموش نکنید موفقیت از آن کسانی می شود که انجام ساده ترین کارها را جدی می گیرند. 

 

 

 

6/1/2023 3:07:18 AM
Menu