صفحات 41 تا 61 هندسه_تست و پاسخ مقطع دهم_فاطمه احدزاده

10 سوال هندسه دهم که در ادامه برای شما قرار دادیم، جمع بندی مباحث آزمون 21 بهمن بوده و برای آمادگی بیشتر شما در این آزمون توسط فاطمه احدزاده رتبه 373 رشته ریاضی سال 95 انتخاب و برای شما قرار داده شده

صفحات 41 تا 61 هندسه_تست و پاسخ مقطع دهم_فاطمه احدزاده

سلام به شما دانش آموزان عزیز دهم ریاضی

10 سوال هندسه دهم که در ادامه برای شما قرار دادیم، جمع بندی مباحث آزمون 21 بهمن بوده و برای آمادگی بیشتر شما در این آزمون توسط فاطمه احدزاده رتبه 373 رشته ریاضی سال 95 انتخاب و برای شما قرار داده شده است. بعد از مطالعه ی کتاب درسی و درسنامه های آمادگی آزمون 21 بهمن، توصیه میکنم حتما این سوالات را حل کرده و جواب های خود را با پاسخنامه بررسی کنید.


فاطمه احد زاده
ارسال شده توسط : فاطمه احد زاده
6/2/2023 8:06:38 PM
Menu