درس هشتم،نهم ودهم_درسنامه مطالعات ششم دبستان _فاطمه حلاجیان

درسنامه مطالعات اجتماعی ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون آذر برای شما بارگزاری شده است

درس هشتم،نهم ودهم_درسنامه مطالعات ششم دبستان _فاطمه حلاجیان

درس 8 -انرژی را بهتر مصرف کنیم

سوخت‌های فسیلی مهمترین منابع مصرف انرژی هستند. به این منابع غیرقابل تجدید میگویند یعنی با استخراج 

تمام می‌شوند و میلیون‌ها سال طول میکشد تا تشکیل شود.

به همین دلیل امروز همه‌ی کشورها تلاش میکنند تا انرژی‌های نو را جایگزین آن‌ها کنند.

انرژی‌های نو (قابل تجدید): انرژی‌هایی که تمام نمیشوند و همواره میتوان از آن‌ها استفاده کرد؛ مانند انرژی 

خورشید، آب و باد انرژی‌های نو محیط زیست را آلوده نمیکنند؛ اما حمل و نقل نفت و گاز و سوزاندن آن‌ها هوا را آلوده میکند.

استفاده از انرژی‌های نو در ایران: از انرژی خورشیدی میتوان در کشور ما استفاده کرد، زیرا کشور ما از روزهای آفتابی زیادی برخوردار است. از انرژی خورشیدی میتوان برای گرم کردن هوا یا تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد.

با استفاده از انرژی باد میتوان توربینها را به حرکت درآورد و انرژی الکتریکی تولید کرد.

انرژی هسته‌ای: از شکافتن هسته‌ی اتم‌های بعضی عناصر مثل اورانیوم پدید می‌آید.

استان یزد دارای معادن اورانیوم است.

انرژی هسته‌ای قابل تجدید نیست چون روزی منابع آن تمام میشود.

فرق انرژی هسته‌ای با سایر انرژی‌ها با سوخت کم، انرژی زیادی تولید میکند.

انرژی یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن 12000 شبکه نفت است.

برچسب انرژی: هفت رنگ دارد. هر چه فلش آن به سمت رنگ سبز پررنگ (A )نزدیکتر باشد، آن وسیله بهتر 

است، یعنی انرژی کمتری مصرف میکند و کارایی آن بیشتر است.

فصل پنجم: پیشرفت علوم و فنون در دورهی اسلامی 

درس 9 :پیشرفت‌های علمی مسلمانان. 

اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد. پیامبر (ص) پس از هجرت از مکه به مدینه، حکومت اسلامی تشکیل دادند 

و پس از رحلت پیامبر (ص)، مسلمانان در خارج از شبه جزیره عربستان اسلام را گسترش دادند.

مسلمانان تحت تأثیر قرآن و آموزه های دین اسالم در زمینه های مختلف پیشرفت کردند به تدریج سرزمین 

اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شد. در این دوره هنرمندان، صنعتگران، دانشمندان و فیلسوفان زیادی ظهور 

کردند و ابداعات و اختراعات مهمی پدید آوردند. ایرانیان سهم مهمی در گسترش ایمان داشتند. 

خط نهان: خط زمان نشان میدهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است. 

درس 10 :چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دورهی اسلامی شد؟ 

آموزه‌های دین اسلام: مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود. نیازهای جدید جوامع 

مسلمان، مسلمانان برای کارهایی مثل تعیین جهت قبله، تقویم و انجام فعالیت‌هایی مثل کشتیرانی در دریا و 

انجام عبادت‌ها به علم ریاضی و ستاره‌شناسی نیاز داشتند. با اسطرلاب موقعیت ستاره‌ها را مطالعه میکردند. 

ترجمه: مسلمانان آثار علمی ملت‌های دیگر مثل ایران و یونان را از زبان فارسی و یونانی به عربی ترجمه کردند تا 

از آنها استفاده کنند. 

حمایت فرمانروایان و از دانشمندان: برخی فرمانروایان خودشان برای ایجاد کتابخانه مدارس و مراکز علمی پیش 

قدم میشدند. 

تجارت و بازرگانی: هم از طریق خشکی و هم راه‌های دریایی رونق داشت. در این سفرها علوم و فنون از جایی به 

جای دیگر منتقل میشد. 

کاغذسازی: مسلمانان فن کاغذسازی را از چینی‌ها آموخته بودند. در آن دوره مغازه هم کتابفروشی در بغداد ـ 

نیشابور و بخارا وجود داشت. 

مراکز علمی جهان اسالم:

دانشگاه و کتابخانه: دانشگاه جندی شاپور از مهمترین مراکز علمی آن دوره بود که در اهواز در زمان ساسانیان 

تأسیس شده بود. سامانیان در بخارا کتابخانه‌ی عظیمی داشتند که ابن‌سینا در آنجا مطالعه میکرد. 

نظامیه: مداری که عده‌ی زیادی در آنجا علم می‌آموختند و حکومت خرج تحصیل وزنه‌ی آنها را میداد. 

نظامیه‌های جندیشاپور و بغداد معروف بودند. 

رصدخانه: شهرهای بغداد، اصفهان و ری رصدخانه داشتند. 

بیمارستان: نخستین بیمارستان، بیمارستان و مدرسهی پزشکی جندی شاپور است و معروفت‌رین بیمارستان 

دوره‌ی اسلامی بیمارستانی بود که عضدالدوله دیلمی در بغداد.

در پیج پایه ششم با ما همراه باشید. :)

5/30/2023 4:16:45 AM
Menu