برگی از تاریخ زمین،حرکت بدن،چه خبر!_علوم پنجم_محدرضا احمدی

درسنامه علوم پنجم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون فرودین به همراه پاسخ تشریحی جهت

برگی از تاریخ زمین،حرکت بدن،چه خبر!_علوم پنجم_محدرضا احمدی

دانش آموزان عزیز سلام 

در این بخش درسنامه فصل های ۴ و ۵ و ۶ علوم پنجم دبستان مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگذاری شده است. 

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید. 📚✅

5/28/2023 1:38:46 PM