صفحه‌های 1 تا 46_درسنامه ریاضی پنجم نگاه به آیند_فاطمه حلاجیان

درسنامه ریاضی پنجم دبستان مطابق با مباحث آزمون آذر جهت آمادگی برای آزمون پنجم دبستان_مطابق

صفحه‌های 1 تا 46_درسنامه ریاضی پنجم نگاه به آیند_فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام 

در این بخش درسنامه درس ریاضی پنجم دبستان مطابق با مباحث آزمون  برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید. 

6/10/2023 4:31:39 AM
Menu