saving nature-زبان دهم-آزمون ده سوالی-فائزه کریمی

saving nature-زبان دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی-آزمون

saving nature-زبان دهم-آزمون ده سوالی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

در فایلی که در انتهای مطلب ضمیمه شده است می توانید جزوه تست زبان دهم از درس saving nature  را مطالعه کنید.

این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون پایه دهم انتخاب شده است.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.

این جزوه توسط محسن رحمانی رتبه 2 کنکور نوشته شده است.

5/29/2023 2:58:08 PM
Menu