23 مهر-فیزیک -تحلیل ویدیویی-محمدجواد سورچی

23 مهر-فیزیک -تحلیل ویدیویی-محمدجواد سورچی-قابل مشاهده در لینک بالا:

23 مهر-فیزیک -تحلیل ویدیویی-محمدجواد سورچی

دوستان کنکوری عزیز سلام

در فایل‌های پیوست محمدجواد سورچی به تحلیل ویدیویی آزمون 23 مهر درس فیزیک پرداخته است.


موفق و کامیاب باشید.

فایل های ضمیمه

23 مهر - فیزیک - محمدجواد سورچی-1
23 مهر - فیزیک - محمدجواد سورچی-2
23 مهر - فیزیک - محمدجواد سورچی-3
23 مهر - فیزیک - محمدجواد سورچی-4
23 مهر - فیزیک - محمدجواد سورچی-5
6/10/2023 4:01:57 AM
Menu