قیاس اقترانی_درس هشتم_منطق دهم_سبا جعفرزاده

حل تست منطق دهم از مبحث قیاس اقترانی به همراه جزوه توسط سبا جعفرزاده

قیاس اقترانی_درس هشتم_منطق دهم_سبا جعفرزاده

ویدیو پایین حل تست منطق دهم از مبحث قیاس اقترانی به همراه جزوه است که توسط سبا جعفرزاده رتبه ۲۹ کنکور سراسری سال ۹۹، دانشجوی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان تهیه شده است.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )