قیاس اقترانی_منطق دهم_سبا جعفرزاده

حل تست منطق دهم از مبحث قیاس اقترانی توسط سبا جعفرزاده

قیاس اقترانی_منطق دهم_سبا جعفرزاده

ویدیو پایین حل تست منطق دهم از مبحث قیاس اقترانی است که توسط سبا جعفرزاده رتبه ۲۹ کنکور سراسری سال ۹۹، دانشجوی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان تهیه شده است.

فایل های ضمیمه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )