اثر فوتوالکتریک_فیزیک دوازدهم تجربی_سارینا زارع

حل دو تست فیزیک دوازدهم از مبحث اثر فوتوالکتریک توسط سارینا زارع

اثر فوتوالکتریک_فیزیک دوازدهم تجربی_سارینا زارع

ویدیو پایین حل دو تست فیزیک دوازدهم از مبحث اثر فوتوالکتریک است که توسط سارینا زارع رتبه۲۶ کنکور سراسری سال ۹۹، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است.

فایل های ضمیمه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )