قبولی‌های دندانپزشکی و داروسازی کانون در کنکور1400

قبولی‌های 1400کانون را با سه روش می‌توانید مشاهده کنید:

قبولی‌های دندانپزشکی و داروسازی کانون در کنکور1400

قبولی های 1400کانون  را با سه روش می توانید مشاهده کنید:

 روش اول : قهرمانان پیوستگی : دانش آموزانی که پیوستگی بیشتری به برنامه داشته اند و بدون غیبت در آزمون های برنامه ای شرکت کرده اند . اسامی 400 قبولی پزشکی با بیش از 100 آزمون برنامه ای را در زیر همین خبر مشاهده می کنید . 

روش دوم : اسامی 1500 قبولی گروه دندانپزشکی و داروسازی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی را به ترتیب حروف  الفبا در فایل ضمیمه مشاهده می کنید.

روش سوم : اسامی قبولی ها ی دندانپزشکی و داروسازی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی  در 51 دانشگاه به تفکیک دانشگاه ها . فایل اول مربوط به دانشگاه های تهران و کلان شهرها و فایل دوم مربوط به دانشگاه های سایر شهرها                

توجه : سایر قبولی های رشته های تجربی و ریاضی و انسانی و هنر و منحصرا زبان به تدریج اضافه خواهند شد     


لینک قبولی‌های پزشکی کانون در کنکور 1400

لینک قبولی‌های رشته ریاضی کانون در کنکور 1400

لینک قبولی‌های رشته انسانی کانون در کنکور 1400
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )