آزمونک درس‌های عمومی- یازدهم ریاضی - محمد مهدی رنجبر

سلام دوستان سال یازدهمی مطلب درسی امروز رو در فایل پیوست قرار دادم . به دقت مطالعه کنید. موفق باشید. آدرس ما در فضای مجازی: https://www.instagram.com/kanoonir_11r

آزمونک درس‌های عمومی- یازدهم ریاضی - محمد مهدی رنجبر

سلام دوستان سال یازدهمی


 مطلب درسی امروز رو در فایل پیوست قرار دادم .

 به دقت مطالعه کنید.

 موفق باشید. 

 آدرس ما در فضای مجازی: 

https://www.instagram.com/kanoonir_11r

6/5/2023 11:33:56 AM
Menu