پرسش‌گری_ فارسی چهارم دبستان _فاطمه حلاجیان

درسنامه فارسی چهارم درس‌های و مطابق با مباحث آزمون مهر برای شما

پرسش‌گری_ فارسی چهارم دبستان _فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام 


در این بخش درسنامه درس شانزدهم فارسی چهارم مطابق با مباحث ۹ مهر برای شما بارگزاری شده است. 


با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 


موفق باشید .

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )