تم1 تا 22 فارسی اول دبستان- آزمونک- فرخنده دشتی

برای آمادگی بیش‌تر شما دانش آموزان گرامی، یک مجموعه 10 سؤالی برای شما آورده ایم.

تم1 تا 22 فارسی اول دبستان- آزمونک- فرخنده دشتی

به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

برای پاسخ گویی به سؤال‌ها می‌توانید، از بخش پایین صفحه، فایل این سؤالات را دانلود کنید، پرینت بگیرید و به سؤال‌ها پاسخ دهید.


3/25/2023 2:30:37 PM