تم 1 تا 25 ریاضی اول دبستان- آزمونک- لیلا خداوردیان

در این مجموعه 10 سؤال از کل کتاب ریاضی اول دبستان آورده‌ایم.

تم 1 تا 25 ریاضی اول دبستان- آزمونک- لیلا خداوردیان

در ریاضی اول دبستان با شمارش اعداد، مقایسه اعداد و نوشتن آن‌ها آشنا شدید.

در ادامه حل جدول شگفت انگیز را یاد گرفتید. جدول‌های شگفت انگیز 2*2 و 3*3 که ممکن است داخل این جدول‌ها اعداد قرار بگیرند یا اشکال

حل مسئله از مهم‌ترین مطالبی است که در سال اول دبستان یادگرفتید.

برای حل مسئله می‌توانید از شکل یا محور اعداد استفاده نمایید.

در این 10 سؤال سعی کردیم نکات مختلف کتاب ریاضی را بررسی کنیم.

فایل سؤال‌ها را می‌توانید از پایین همین مطلب دانلود کنید.

3/25/2023 1:57:27 PM