لحظه ای را صرف فرزندان نمودن--به از صد کار بی پایان نمودن

در یک مدرسه بر حسب اشتباه تصادفی رخ داد به این مفهوم که لیست دانش آموزان با هوش و دانش آموزان با ضریب هوشی پایین با هم عوض شد.این گزارش در آغاز سال تحصیلی معیار ارزیابی هوش و استعداد شاگردان محسوب...

لحظه ای را صرف فرزندان نمودن--به از صد کار بی پایان نمودن

تربیت فرزند از مهمترین وظایفی است که در درجه اول به عهده پدر و مادر و سپس به عهده معلمان گذاشته شده است.

بی گمان موثرترین افراد در زندگی یک شخص پدر و مادر او هستند به همین دلیل پدر و مادر باید برای زندگی فرزندانشان برنامه ریزی کنند و مسیر آینده او را با توجه به شخصیت ، علایق ، روحیات ، امکانات و ... ریل گذاری کنند.

وقتی برنامه روزانه یا هفتگی خودتان را تنظیم می کنید حتما وقتی را برای گوش دادن به حرف های فرزندانتان و گفتگو با آنها در نظر بگبربد .در واقع باید فرزندانتان را در لیست مهمترین افرادی قرار بدهید که در طول هفته قرار است با آنها ملاقات کنید.

با فرزندتان مانند انسانهای با هوش رفتار کنید و آنها را بخاطر اشتباهاتشان سرزنش نکنید.به داستان زیر که در یکی از مدارس انگلستان اتفاق افتاده است توجه کنید:

در یک مدرسه بر حسب اشتباه تصادفی رخ داد به این مفهوم که لیست دانش آموزان با هوش و دانش آموزان با ضریب هوشی پایین با هم عوض شد.این گزارش در آغاز سال تحصیلی معیار ارزیابی هوش و استعداد شاگردان محسوب می شد.

پس از 5 ماه مسولان از این امر آگاه شدند ، آنها تصمیم گرفتند بدون اطلاع دانش آموزان از آنها آزمایش هوش بگیرند.نتیجه حیرت انگیز بود ، امتیازات دانش آموزان با هوش در آزمون دوم به میزان قابل توجهی کاهش یافت ، زیرا معلمان این دانش آموزان را افرادی کند ذهن تلقی می کردند و رفتاری در خور افراد بی استعداد با  ایشان داشتند.

به عکس امتیازات آزمون هوش شاگردان به ظاهر کند ذهن به میزان قابل توجهی افزایش یافت ، چرا که معلمان با آن ها رفتاری متناسب با شاگردان مستعد و با هوش داشتند.

از این داستان نتیجه میگیریم که نوع رفتار والدین و معلمان با دانش آموزان در شکل گیری شخصیت و آینده فرزندان تاثیر بسیار زیادی دارد. 

شما برای پیشرفت فرندانتان چه برنامه ای دارید؟

2/3/2023 4:45:38 PM