خانه شیشه ای

دانش آموزانی که چند سال کانونی هستند شاهد تغییرات و پویایی در کتاب‌ها ،آزمونها، نحوه اطلاع رسانی اخبار آموزشی و سایر خدمات کانون هستند....

خانه شیشه ای

دانش آموزانی که چند سال کانونی هستند شاهد تغییرات و پویایی در کتاب ها ،آزمونها، نحوه  اطلاع رسانی اخبار آموزشی و سایر خدمات کانون هستند.

برای مثال قبل از دوران کرونا کانون در طول دو هفته یک آزمون بصورت حضوری برگزار می شد ولی با تغییر شرایط در دوره پاندمی کرونا دو آزمون دیگر نیز به برنامه دانش آموزان اضافه شد.(آزمون هدف گذاری و آزمون مشابه پارسال و جدیدا" آزمون تک درس)

یکی از دغدغه های مدیریت کانون از ابتدای تاسیس تا کنون رضایتمندی دانش آموزان و توسعه  عدالت آموزشی در تمام مناطق کشور بوده است ، همین امر باعث شده است که پیوسته از دانش آموزان و اولیاء آنها پیرامون عملکرد نمایندگی ها نظرخواهی و بازخورد گرفته شود که برای این کار از چند روش مختلف استفاده می شود:

1-اعلام شکایت و نظر از طریق صفحه شخصی دانش آموز

2-اعلام شکایت و نظر  از طریق بازخورد پیامک های ارسالی از مرکز پیام کانون

3-اعلام شکایت و نظر از طریق مرکز ارزیابی کانون (واحد زرتشت)

4-اعلام شکایت ، نظر ، انتقاد یا پیشنهاد از طریق صفحه ی مقطع در سایت کانون

5-اعلام شکایت و نظر برگه نظرخواهی و مشاوره کانون

اگر به موارد بالا توجه کنیم همکاران ما در یک خانه شیشه ای مشغول بکار هستند که عملکرد آنها بطور پیوسته توسط دانش آموزان و اولیاء ارزیابی می شود.

با توجه به موارد فوق انتظار از دانش آموزان عزیز این است که به سوالات نظرخواهی که از طریق پیامک ، صفحه شخصی و ... پرسیده می شود با دقت کامل پاسخ بدهند تا با بازخورد مناسب باعث کیفیت بخشی به امور در مجموعه کانون شوند.

6/1/2023 8:13:34 PM
Menu