آزمون‌های 19 شهریور و 2 مهر هدیه دوازدهم هنرستان

تمام هنرستانی‌ها در دو آزمون هدیه و رایگان شرکت کنید. 1. آزمون‌های هدیه در 19 شهریور و 2 مهر برگزار می‌شود.

آزمون‌های 19 شهریور و 2 مهر هدیه دوازدهم هنرستان

تمام هنرستانی‌ها در دو آزمون هدیه و رایگان شرکت کنید.

1. آزمون‌های هدیه در 19 شهریور و 2 مهر برگزار می‌شود.

2. برای ثبت‌نام و مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک https://www.kanoon.ir/Article/285177 مراجعه کنید.

3. مباحث این دو آزمون:

     19 شهریور منطبق با مباحث آزمون 26 شهریور

     2 مهر منطبق با مباحث آزمون 9 مهر

4. تعداد درس‌ها محدود و امکان تمرکز برای شما فراهم است، مباحث آزمون‌ها از درس‌های زبان انگلیسی 1 و 2، ریاضی 1 و 2، فیزیک و شیمی می‌باشد.

5. با شرکت در این 2 آزمون رایگان علاوه بر اینکه خود را محک می زنید، آمادگی بیشتری برای آزمون اصلی متناظر با آن‌ها را به‌دست می‌آورید.

6. این دو آزمون جمع‌بندی کاملی از کل مباحث عمومی و پایه سال‌های دهم و یازدهم برای شما خواهد بود که در کنکور اهمیت دارند و براساس کارنامه‌های این 2 آزمون و آزمون‌های اصلی متناظر با آن خواهید توانست برنامه مطالعاتی خود را از مهر به بعد دقیق‌تر تنظیم کنید.


3/30/2023 4:39:11 AM