انگیزه و نگرش - روانشناسی یازدهم - نکات درسی - مبینا منظوری

در این مطلب به بررسی نکات درس 7 از کتاب روانشناسی یازدهم انسانی می‌پردازیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری کند .

انگیزه و نگرش - روانشناسی یازدهم - نکات درسی - مبینا منظوری

در این مطلب به بررسی نکات درس 7 از کتاب روانشناسی یازدهم انسانی می پردازیم . 

امیدواریم مطالب بیان شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری کند .

تهیه کننده : مبینا منظوری - رتبه 51 منطقه دو - کنکور انسانی 1400

 
نکات مقدمه درس 7 ( در قالب نکات تستی )

🔔 پاسخ هایی که به پرسش چرایی داده میشود مربوط به انگیزه است و مربوط به نگرش نیست . 

🔔 جست و جوی علت رفتار مربوط به انگیزه است و نه نگرش

🔔 انسان و حیوانات در پاسخ به نیاز های زیستی عوامل انگیزشی مشترکی دارند ولی انسان بر خلاف حیوانات از عامل دیگری هم تبعیت میکند به نام نگرش که حیوانات از آن بی بهره اند .

🔔 به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت دراوردن رفتار و شناخت ما میشود نگرش گویند . 

🔔 حیوانات صرفا بر اساس غریزه عمل میکنند اما انسان ها را علاوه بر غریزه نگرش است که کنترل میکند

🔔 عوامل شکل دهنده به رفتار انسان = عوامل انگیزشی + عوامل نگرش افراد

🔔 عوامل نگرش تحت تاثیر نظام شناختی فرد و باور ها و ارزش های او قرار دارد .🔔 انگیزه : عاملی که مارا بر می انگیزد و به حرکت وا میدارد و به سمت رفتار معین سوق میدهد . 

🔔 به تعاریف انگیزه و نگرش توجه داشته باشید زیرا در اغلب تست ها این تعاریف را به جای هم به کار میبرند و همین نکته باعث غلط بودن ان عبارت میشود .

🔔 انگیزه از نظر شدت و جهت متفاوت است . 

🔔 تشبیه موتور ماشین بع عنوان عامل حرکت ان برای انگیزه است یعنی موتور حرکتی انسان انگیزه است . ( توجه داشته باشین استفاده از این تشبیه برای نگرش غلط است . )
🔔 نظام باور ها به وسیله خانواده و مدرسه و اجتماع و در نهایت خود فرد ساخته شده است . 

🔔 دقت کنید که نظام باور ها  هر چند تحت تاثیر خانواده و مدرسه و غیره است اما در نهایت توسط خود فرد ساخته میشود پس اگر در تست * خود فرد * را در میان دیگر عوامل ذکر نکند اشتباه است . 

🔔 اگر باور های غلط شکل بگیرد حتی اگر توانایی انجام کار را داشته باشیم هم در آن موفق نمی شویم . باور های فردی منفی مثل : ناامیدی یا احساس ناتوانی عوامل بیرونی : تحقیر دیگران یا عدم حمایت اجتماعی


🔔 هدف : هر چیزی که انسان سعی دارد به ان برسد یا برای ان موثر و مفید است .

🔔 انتخاب هدف باعث ایجاد توانمندی میشود .

🔔 علاوه بر ان باعث انسجام در رفتار میشود .

🔔 مانع از به بیراهه رفتن فرد میشود .

🔔 از اتلاف منابع انرزی جلوگیری میکند .

🔔 فرد تحت تاثیر موانع زودگذر و عواملی مثل خستگی قرار نگیرد .

🔔 امید به موفقیت را افزایش میدهد . 
🔔 وقتی شخصی دارای دو شناخت هم زمان و در تضاد باشد دچار ناهماهنگی است  .🔔 هر گاه فرد بین دو انتخاب مطلوب ناچار باشد یکی را انتخاب کند ، دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم میشود ؛ یعنی فقط مزایای گزینه ای را که انتخاب کرده میگوید و معایب گزینه ای را که رد کرده ذکر میکند . ( بدون اینکه مزایای آن را بگوید . )

🔔 برای تغییر نگرش افراد باید کارکردی را که نگرش در خدمت ان است شناخت و آن را تغییر داد . 

🔔 هر نگرش دارای یک عنصر شناختی و یک عنصر احساسی و یک عنصر امادگی برای عمل است . 

🔔 نگرش دوران کودکی هماهنگ با نگرش خانواده است و در دوران مدرسه هم این هماهنگی وجود دارد اما با تحصیل در دانشگاه امکان بیشترین تغیر در نگرش وجود دارد .

🔔 نگرش ها بعد از شکل گیری از ثبات بیشتری برخوردار میشوند و در برابر تغییر مقاومت میکنند . 


🔔 زمانی که دانش و مهارت لازم را برای انجام کاری داشته باشیم : ادراک کارایی 

🔔 زمانی که همواره دوست داریم همه چیز را تحت کنترل بگیریم : ادراک کنترل 

🔔 ادراک کنترل و کارایی باید باید سازنده باشد یعنی با شواهد محیطی سازگار باشد در غیر این صورت نوعی ادراک کنترل و کارایی کاذب ایجاد میکند که مانع بروز رفتار میشود . 


🔔 اغلب افراد علت شکست خود را نمیدانند و ان را به علل دیگر ربط میدهند . 

🔔 شکست یا پیروزی را باید به چیزی نسبت داد که در اختیار خود فرد باشد در این صورت انگیزه فرد برای تغییر ان زیاد است .

🔔 شکست یا پیروزی را به عوامل پایدار نسبت ندهیم . 


🔔 بسیاری از ناتوانی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعا نتوانیم یعنی باور میکنیم که ناتوانیم و نمیتوانیم محیط را کنترل کنیم در نتیجه انگیزه عمل در ما ایجاد نمیشود .

🔔 اگر به این باور برسیم که هیچ کاری از دستمان بر نمی آید که موقعیت ناگوار را تغییر دهیم دچار درماندگی اموخته شده هستیم .

🔔 اگر بین کار خود و نتیجه ارتباطی نبینیم دچار درماندگی اموخته شده هستیم .  تست برای تثبیت مطلب 

 


برای ارتباط با رتبه برتر ها و همچنین دریافت مطالب بیشتر ، به صفحه زیر وارد شوید :

رتبه برتر های کانون


تهیه کننده : 

مبینا منظوری - رتبه 51 منطقه دو - کنکور انسانی 1400

سپاس از توجه شما  🌹