سه شنبه‌ها با روانشناسی ( رشته انسانی )

امروز سه شنبه، روز درس روانشناسی برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

سه شنبه‌ها با روانشناسی ( رشته انسانی )

دانش آموزان عزیز ریاضی ، سلام!!

امروز سه شنبه، روز درس روانشناسی برای دانش آموزان رشته ریاضی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با سه شنبه رشته ریاضی  تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.روان شناسی دوازدهم

روانشناسی سلامت - کتاب یازدهم - نکات درسی - مبینا منظوری

انگیزه و نگرش - روانشناسی یازدهم - نکات درسی - مبینا منظوری

حل مسئله و تصمیم گیری - روانشناسی - نکات - مبینا منظوری

تعریف و روش مورد مطالعه - روانشناسی - نکات درسی - مبینا منظوری

روان‌شناسی - درسنامۀ کل کتاب - هنگامه نجاتی