لیست رشته هایی که قبولی‌های کانونی آن‌ها کمتر از 3 نفر است

پس از انتخاب رشته‌های پرطرفدار خوب است با این رشته‌ها هم آشنا شوید .

لیست رشته هایی که قبولی‌های کانونی آن‌ها کمتر از 3 نفر است

رشته هایی که قبولی های کانون کمتر از سه نفر بوده است 

 پس از انتخاب رشته های پرطرفدار خوب است با این رشته ها هم آشنا شوید .این جدول به ترتیب نام رشته ها مرتب شده است . به نام رشته ها توجه کنید و اگر به رشته ای علاقه دارید آن رشته را به انتخاب های خود اضافه کنید. در این رشته ها تعداد قبولی های کانون  یک نفر، دو نفر  یا صفر بوده است . بسیاری از این رشته ها ظرفیت های کم داشته اند مثلا کمتر از 10 نفر . اما به هر حال ممکن است شما بخواهید در میان این رشته ها هم  انتخاب رشته کنید . در این جا تعداد قبولی های کانون و رتبه ی کشوری آخرین نفر را می بینید . اگر یک نفر قبولی کانون بوده است رتبه ی کشوری همان یک نفر را می بینید و اگر دو قبولی کانونی داشته ایم رتبه ی کشوری نفر دوم را می بینید . رشته هایی که تعداد قبولی های کانون سه نفر یا بیشتر هستند در فایل اصلی مشاهده کرده اید. 

در فایل های ضمیمه استان مورد نظر خود را انتخاب کنید و لیست رشته ها در گروه های ریاضی ، تجربی و انسانی را مشاهده کنید.

به تدریج فایل سایر استان ها در قسمت پایین این مطلب قرار می گیرد.

برای مشاهده مقاله کاظم قلم چی و سایر دفترچه های انتخاب رشته  اینجا کلیک کنید.