5 سؤال مهم- تم‌های 6 تا 10 ریاضی اول دبستان- لیلا خداوردیان

در این مجموعه 5 سؤال از تم‌های 6 تا 10 ریاضی اول دبستان مطرح شده است.

5 سؤال مهم- تم‌های 6 تا 10 ریاضی اول دبستان- لیلا خداوردیان

در تم‌های 6 تا 10 ریاضی اول دبستان، مباحث جدول شگفت انگیز، شمارش، الگویابی، حل مسئله و ... بیان شده است.

در فایل ضمیمه 5 سؤال از این مباحث مطرح شده است.

3/25/2023 2:23:34 PM