شرکت در جلسات آنلاین انتخاب رشته با سخنرانی کاظم قلم چی

از روز پنج شنبه 31 تیر جلسات انتخاب رشته ویژه دانش آموزان با سخنرانی کاظم قلم چی در فضای اسکای روم به صورت مجازی برگزار می‌شود.

شرکت در جلسات آنلاین انتخاب رشته با سخنرانی کاظم قلم چی

از روز پنج شنبه 31 تیر جلسات انتخاب رشته ویژه دانش آموزان با سخنرانی کاظم قلم چی در فضای اسکای روم به صورت مجازی برگزار می شود.


 شروع این جلسات با گروه تجربی است و  زمان بندی سایر گروه ها به زودی اعلام می شود.


جهت شرکت در این جلسات کد دستوری زیر را  با موبایل شماره گیری کنید بعد از ثبت نام زمان و ساعت جلسه برای شما پیامک خواهد شد.


4#*2*8451*6655*