لغات ایهام دار، قسمت اول - نیایش پورافراسیابی

لغات ایهام دار در این درسنامه گردآوری شده است. تهیه و تنظیم: نیایش پورافراسیابی

لغات ایهام دار، قسمت اول - نیایش پورافراسیابی

 در بین آرایه های ادبی، ایهام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خوب است در تابستان که فرصت بیشتر و دغدغه کمتری دارید، کمی از وقت خود را به یادگیری لغات با چند معنی اختصاص دهید. 

در این درسنامه، لغات ایهام دار را بررسی می کنیم. سعی کنید این کلمات را در عرض دو هفته به خاطر بسپرید و در طول سال نیز مدام به آن مراجعه کنید.