تحلیل آزمون 1 مرداد یازهم انسانی - محدوده ترازی 5500

ترازهای 5500 آزمون امروز سخت بود یا آسان؟ آیا سؤال برای بازه ترازی شما وجود داشت؟

تحلیل آزمون 1 مرداد یازهم انسانی - محدوده ترازی 5500

تحلیل آزمون 1 مرداد یازدهم انسانیاولین آزمون از پروژه تابستان را پشت سر گذاشتید.


این آزمون یک پنجم از دروس دهم و یک پنجم از سهم مشخص شده دروس یازدهم را مطالعه می‌کنید.

آیا آزمون را ارزیابی کردید؟ بیایید با هم این کار را انجام بدیم؟ آزمون برای بازه ترازی شما چطور بود سخت یا آسان؟


برای دروس مشترک (بخش نگاه به گذشته یعنی سال دهم) سیستم ده‌دهی تعیین شده تا شما براساس بازه ترازی که در آن قرار دارید بدانید به هر درس به چند سؤال از ده سؤال باید پاسخ دهید.


شما می‌توانید بعد از خواندن این تحلیل می‌توانید نظرات خود را در ذیل همین مطلب بنویسید.


و اما ده‌دهی این ازمون برای بازه ترازی شما:


نام درسعربیزبانریاضیاقتصادعلوم و فنون ادبیمنطق

۵۴۲۶۳۶
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )