کتاب علوم پیش دبستانی

در کتاب علوم پیش دبستانی مفاهیم مورد نیاز دانش‌آموزان قبل از ورود به دبستان، آموزش داده شده است.

کتاب علوم پیش دبستانی

کتاب علوم پیش دبستانی:

آموزش قبل از ورود به دبستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. دانش اموزان با ورود به دبستان و کلاس درس در میان دوستان و هم‌سالان خود قرار می‌گیرند و این که بتوانند مانند سایر همکلا‌سی‌های خود با آموزش‌های آموزگار پیش بروند و عقب نمانند مهم است.از این رو لازم است در دوره پیش دبستانی‌ آموزش‌های لازم را ببینند یکی از این آموزش‌ها، آموزش مفاهیم علوم است.

در کتاب علوم پیش دبستانی، مفاهیم اولیه و مورد نیاز ورود به کلاس اول دبستان آموزش داده شده است. این کتاب یک کتاب کار است و نو‌آموزان هم‌زمان با آموزش به حل تمرین‌های متنوع و جذاب می‌پردازند.

کتاب از 7 فصل تشکیل شده  ومفاهیم موجود زنده، طبیعت، انسان، گیاه و جانور و ... در آن معرفی شده است.

در انتهای کتاب دو صفحه برچسب قرار دارد که در تمرین‌های داخل کتاب استفاده می‌شود.

در انتهای هر فصل جدول ارزشیابی قرار دارد تا میزان یادگیری قابل سنجش و ارزیابی باشد.

کتاب به صورت چهاررنگ و در قطع رحلی است.

مخاطبان کتاب کودکان در دوره پیش دبستانی هستند و مربیان برای استفاده در کلاس‌ها و یا اولیا برای آموزش کودکان خود می‌توانند از این کتاب استفاده نمایند.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/737

3/25/2023 2:25:00 PM