آزمونک گرامر و واژگان درس 1 زبان انگلیسی نهم

آزمونک گرامر و واژگان درس 1 زبان انگلیسی نهم-مطابق مباحث آزمون 1 مرداد

آزمونک گرامر و واژگان درس 1 زبان انگلیسی نهم

با سلام به دانش آموزان عزیز

در آزمون قبلی (18 تیر) کل مباحث کتاب زبان نهم را آزمون دادید و در واقع سطح‌ خود را در این مورد سنجیدید.

از آزمون بعدی (1 مرداد) پیشروی درس به درس باعث می‌شود که یک بار دیگر مطالب پایه نهم را مرور کنید و اگر در این زمینه نقطه ضعفی دارید آن را برطرف کنید.

حتما در تحلیل آزمون 18 تیر به سوالاتی از گرامر و واژگان برخورده‌اید که مربوط به درس 1 زبان انگلیسی نهم باشد.

در این آزمونک سوالات منتخبی را از کتاب آبی از مبحث گرامر و واژگان درس اول برایتان قرار داده‌ایم تا قبل از آزمون 1 مرداد آن را انجام دهید و اگر مجددا در این مبحث اشکالی داشتید، آن را برطرف کنید و برای آزمون 1 مرداد حاضر شوید.

5/30/2023 12:37:23 PM
Menu