فناوری نانو یعنی چه؟

کلمه‌ی نانو چه می‌گوید-یعنی چه-در کجاها کاربرد دارد؟

فناوری نانو یعنی چه؟

فناوری نانو یعنی چه؟

عبارت فناوری نانو توصیف کننده ی خلق و پیشرفت دستگاه هایی در اندازه های اتم هاست.دانشمندان امیدوارند که از این فناوری جدید برای اختراعات پیشرفته بهره گیرند,از روبات های نانو در جراحی گرفته تا مواد نانویی که می توانند انسان را به کره ی ماه برسانند

کلمه ی نانو چه میگوید؟ 

کلمه ی نانو به معنای یک میلیاردیم است.بنابراین در هر متر یک میلیارد نانومتر وجود دارد.فناوری نانوعلم بررسی و تحقیق درباره ی وسایلی است که اندازه های آنها در حد یک میلیاردیم متراست. برای درک میزان کوچکی این وسایل,بدنیست اشاره کنیم که هر نانومتر,صدهزار برابر کوچکتر از ضخامت موی انسان است. 

مواد نانو

 دانشمندان در حال بررسی ساختارهایی به نام نانوتیوب کربن هستند.این لوله های بسیار کوچک که از اتم های کربن ساخته می شوند,از الماس هم سخت تر و در مقایسه با ضخامتشان بسیار درازند.قابلیت هدایت الکتریسیته در آنها بهتر از فلز است و امید می رود به زودی در صنعت الکترونیک به کار گرفته شوند.


مطالب مرتبط