تالار پرسش و پاسخ درسی ( درس‌های عمومی )

دانش آموزان عزیز سلام ما در مجموعه کانون از دوستان شما که این راه پر فراز و نشیب را طی کرده اند دعوت کرده ایم تا به عنوان یار علمی پاسخگوی سوالات و ابهامات درسی شما باشند

تالار پرسش و پاسخ درسی ( درس‌های عمومی )


سلام به همه دانش آموزان


ترازهای برتر به سوال های درسی شما پاسخ می دهند. 


سوال هایتان را در قسمت کامنت ها بنویسید .


 توجه :  در این صفحه فقط کامنت های درس های ادبیات ، عربی ، دینی و زبان تایید می شوند و کامنت های غیر درسی یا غیر از دروس ذکر شده تایید نمی شوند تا دانش آموزان بتوانند سوالات درسی و پاسخ های مرتبط را به صورت یک جا مشاهده کنند. 


اسامی پاسخگو های شمافاطمه گزدرازی 

دانشجوی حقوق خوارزمی - رتبه 138 کنکور انسانی 98

علی جابری


دانشجوی حقوق شهید بهشتی - رتبه 95 کنکور انسانی 99


هاجر سلیمانی
مینا محرم
رضا فاضلی
مهرشاد ایمانی نسب
کیمیا جمشیدی
ثنا فارسی
رشته تجربی 
 میانگین تراز 7256

رشته تجربی
میانگین تراز 7268

رشته تجربی
 میانگین تراز 7349

رشته انسانی
 میانگین تراز 7614

رشته انسانی
 میانگین تراز 7607

رشته تجربی
میانگین تراز 7274
مبینا منظوری
پارسا رجایی
امیررضا تانوردی
افشین صدیقیزهرا نیاکانرضوان خوشگوار
رشته انسانی
میانگین تراز7555

رشته ریاضی
میانگین تراز 7632

رشته ریاضی
میانگین تراز 7327

رشته تجربی
میانگین تراز 7015 

رشته تجربی
میانگین تراز 6534

رشته ریاضی
میانگین تراز 6743
حسین صوریدانیال منتظریسعید محمدیمینا امیریانسیده فاطمه ابراهیمیپردیس احمدی
رشته تجربی
میانگین تراز 7301

رشته تجربی
میانگین تراز 7153

رشته تجربی
میانگین تراز 7123

رشته تجربی
میانگین تراز 7138

رشته تجربی
میانگین تراز 7336

رشته تجربی
میانگین تراز 7491