بررسی آزمون 18 تیر دوم دبستان

امروز اولین آزمون سال تحصیلی جدید برگزار شد و دانش آموزان دوم دبستانی نیز مانند سایر دانش اموزان در آزمون شرکت کردند.

بررسی آزمون 18 تیر دوم دبستان

امروز اولین آزمون سال تحصیلی جدید برگزار شد و جدی‌ترین دانش اموزان در گروه اول آزمون دادند و در پردازش اول کارنامه خود را دریافت کردند.

آزمون امروز تعیین سطح بود. یعنی دانش آموزان به سؤال‌هایی که مربوط به سال تحصیلی که پشت سرگذاشته اند، پاسخ دادند تا نقاط قوت و ضعف خود را بر اساس کارنامه تعیین کنند.

از آزمون بعد، مجدد بخش نگاه به گذشته یا مرور درس‌های سال اول را خواهیم داشت و بخش نگاه به آینده یعنی پیش خوانی درس‌های سال دوم نیز به این بخش اضافه می‌شود.

اما دانش اموزان پردازش اول دوم دبستانی چه نتایجی به دست آورده‌اند:


نام درس

میانگین درصد پاسخ گویی

ریاضی اول دبستان

94%

علوم اول دبستان

84%

فارسی اول دبستان

84%

درس ریاضی بالاترین میانگین درصد پاسخ گویی را داشته است و دو درس فارسی و علوم در یک سطح قرار دارند.

فارسی اول دبستان، مطالبی است که جزء اولیه‌های خواندن و نوشتن است و لازم است دانش اموزان در این بخش تمرکز بیش‌تری داشته باشند.بهتر است برای تقویت خواندن و نوشتن دانش اموزان از هر فرصتی استفاده کرد. کتاب تابستان بهترین کتابی است که به صورت هماهنگ با ازمون ها نوشته شده است و می‌تواند به مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان کمک کند.

آزمون بعدی در تاریخ 1 مرداد برگزار می‌شود.

6/1/2023 3:13:53 AM
Menu