کتاب سه‌سطحی ریاضی پایه‌ی هفتم

سؤال‌های این کتاب طبق کتاب درسی در نه فصل تعبیه و در هر فصل بر اساس سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر بر اساس درصد مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده است

کتاب سه‌سطحی ریاضی پایه‌ی هفتم

کتاب سه‌سطحی ریاضی پایه‌ی هفتم، دوره‌ی اول متوسطه، که مثل همه‌ی کتاب‌های سه‌سطحی بر اساس سه سطح نیمه‌ی دشوارتر سؤالات آزمون‌های کانون طراحی شده است، یکی از بهترین ابزارهای کانون برای مطالعه‌ی درس ریاضی در پایه‌ی هفتم است. 

سؤال‌های این کتاب طبق کتاب درسی در نه فصل تعبیه و در هر فصل بر اساس سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر بر اساس درصد مراجعه در آزمون های استاندارد کانون چیده شده و برای همه‌ی آن‌ها پاسخ‌های تشریحی در انتهای کتاب قرار گرفته است. 

همه‌ی سطوح این کتاب برای مطالعه‌ی همه‌ی دانش‌آموزان متناسب نیست، لذا توصیه می‌کنیم برای استفاده از این کتاب از سطح نسبتاً دشوار شروع کنید. 

از آن‌جا که نسبت به پلّه‌ای بودن سطح دشواری سؤالات این کتاب اطمینان داریم، تصوّر می‌کنیم پس از مطالعه‌ی کامل و رفع اشکال در این قسمت، توانایی پاسخگویی به پرسش‌های سطح دشوار کتاب را نیز خواهید داشت. 

پس از این فصل نیز می‌توانید به پرسش‌های دشوارتر کتاب پاسخ دهید. بعضی پرسش‌های دشوارتر این کتاب در سطح تیزهوشان و حتّی از آن نیز دشوارتر است لذا کسانی که به دنبال منبعی برای حلّ پرسش‌های بسیار دشوارند، می‌توانند از این قسمت از کتاب نیز استفاده کنند. 

برای تهیه‌ی این کتاب با تخفیف ویژه‌ی روزهای دوشنبه، به سایت کانون‌بوک مراجعه کنید. 

https://www.kanoonbook.ir/store/book/587

3/25/2023 2:17:11 PM