فیلم حل تشریحی ریاضی کنکور تجربی 1400 - حمیدرضا کلاته

دانش آموزان کنکوری تجربی برای مشاهده حل سوالات درس ریاضی .....

فیلم حل تشریحی ریاضی کنکور تجربی 1400 - حمیدرضا کلاته

برای دیدن ویدئوهای حل سوالات ریاضی کنکور تجربی،  فیلم‌های زیر را مشاهده کنید.

این فیلم‌ها توسط آقای حمیدرضا کلاته جاری (دکتری مهندسی برق علم و صنعت، بیش از 15 سال سابقه تدریس، عضو گروه آزمون های قلمچی (طراح سوال)) ضبط شده‌است.

6/3/2023 2:01:25 AM
Menu