پاسخنامه ادبیات رشته منحصرا زبان کنکور 1400

این مطلب حاوی پاسخنامه فارسی- رشته منحصرا زبان-1400 است.

پاسخنامه ادبیات  رشته منحصرا زبان کنکور 1400

محسن اصغری: دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تهراندانشجوی دکتری ادبیات دانشگاه مازندران(روزانه)26 سال سابقه تدریسدبیر مدارس نمونه دولتی نواب(منطقه12)، شاهد مدرّس، سرای دانش فلسطین و حافظ(قلمچی)، آموزشگاهها و مدارس غیردولتی تهرانطرّاح، گزینشگر و ویراستار آزمونهای کانون(قلمچی)مؤلّف کتابهای کانون(قلمچی)

کاظم کاظمی: طراح سوالات و گزینشگر کانون فرهنگی آموزش(با بیش از ۲۰ سال سابقه)کارشناس ارشد ادبیات دارای ۳۰ سال سابقه در تدربس مولف ،مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در دبیرستان های تهران

الهام محمدی: مسئول درس فارسی- عمومی دوازدهم

6/5/2023 9:05:28 PM
Menu