پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور 1400 منحصراً زبان

پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور 1400 منحصراً زبانپاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور 1400 منحصراً زبان

پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور 1400 منحصراً زبان

پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور 1400 منحصراً زبان


** در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه پاسخ ها را مطالعه کنید . پیشنهاد می کنیم همه  پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه ی پاسخ ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد . پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است.**

1)  عطاالله عبدل زاده- رتبه برتر-  رتبه 179 منطقه 1 تجربی-  دانشجوی پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

2)  میرحسین زاهدی - طراح سوال گروه زبان انگلیسی دوازدهم و منحصرا زبان قلم چی- مولف کتاب های زبان انگلیسی قلم چی- دبیر زبان بازنشسته آموزش و پرورش و مدرس کنکور - رتبه 5 کنکور 65- فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران مرکز

6/5/2023 9:49:28 AM
Menu