پاسخنامه تشریحی درس عربی رشته منحصراً زبان کنکور 1400

در این مطلب، پاسخنامه‌های تشریحی درس عربی در کنکور منحصراً زبان 1400 که توسط دبیران مطرح کشور نوشته شده را مشاهده می‌فرمایید.

پاسخنامه تشریحی درس عربی رشته منحصراً زبان کنکور 1400

1) رضا یعقوبی‌نژاد: دانشجوی داروسازی دانشگاه تهران، مدرس عربی

2) پیروز وجان: کارشناسی زبان و ادبیات عرب دانشگاه گیلان

3) علیرضا صیاد: کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس عربی کنکور، استاد دانشگاه

4) سید محمدعلی مرتضوی:رتبه 41 کنکور سراسري رياضي فيزيک 89، رتبه 123 کنکور زبان هاي خارجي 89، دانشجوی دکترای مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف، طراح، ویراستار و گزینشگر آزمون‌های کانون، مولف کتاب هاي کمک آموزشي،مدرس عربي کنکور

5) علیرضا قرمزچشمه: دانشجوی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، مدرس عربی

6/9/2023 5:18:06 AM
Menu