حل ویدیویی درس ریاضی تجربی کنکور 1400-ایمان نخستین

حل ویدیویی درس ریاضی تجربی کنکور 1400-ایمان نخستین-قابل مشاهده در لینک بالا:

حل ویدیویی درس ریاضی تجربی کنکور 1400-ایمان نخستین

دوستان کنکوری عزیز سلام

در فایل‌های ویدیویی پیوست ایمان نخستین (از طراحان سوال درس ریاضی قلم‌چی) به حل ویدیویی سوال‌های درس ریاضی کنکور 1400 پرداخته است.


موفق و کامیاب باشید.

فایل های ضمیمه

حل ویدیویی سوال‌های درس ریاضی تجربی کنکور 1400-ایمان نخستین
حل ویدیویی سوال‌های درس ریاضی تجربی کنکور 1400-ایمان نخستین
حل ویدیویی سوال‌های درس ریاضی تجربی کنکور 1400-ایمان نخستین
حل ویدیویی سوال‌های درس ریاضی تجربی کنکور 1400-ایمان نخستین
حل ویدیویی سوال‌های درس ریاضی تجربی کنکور 1400-ایمان نخستین
6/3/2023 2:29:02 AM
Menu