پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی1400

در سوال هایی که برایتان مهم‌تر است همه‌ی پاسخ‌ها را مطالعه کنید .

پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی1400

پاسخ تشریحی درس ریاضی- کنکور 1400 تجربیدر سوال هایی که برایتان مهم تر است همه‌ی پاسخ ها را مطالعه کنید .

 پیشنهاد می کنیم همه‌ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . 

توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد .

 پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .افرادی که در درس ریاضی کنکور تجربی 1400، پاسخ تشریحی نوشته‌اند:


1- علی‌اصغر شریفی:  گزینش‌گر ریاضی آزمون‌های ریاضی دوازدهم تجربی - 17 سال سابقه تدریس ریاضیات در دبیرستان‌های تیزهوشان تهران - دکتری برق دانشگاه شریف  

2- فرشاد حسن‌زاده : 22 سال سابقه تدریس ریاضی در شهرستان ارومیه - طراح سوال  و ویراستار آزمون‌های ریاضی کانون - کارشناس‌ارشد مخابرات دانشگاه ارومیه

3-سید وحید امیرکیایی: 22سال سابقه تدریس - کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران - کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه گیلان

4-احسان کریمی: دبیر مهمان

5- علی پرنده : دبیر مهمان

6- علی حاجیان: دبیر مهمان

7- عباس اسدی امیرآبادی: طراح سوال ریاضی کانون- دبیر ریاضی

8- امیر وفائی: دبیر مهمان، دبیر تیزهوشان ساری - رتبه 26 کنکور ریاضی 90 - دانشجو دکتری عمران دانشگاه صنعتی شریف 

9- مهدی حاجی نژادیان :  15 سال سابقه تدریس ریاضی- طراح سوال آزمون‌های کانون- کارشناس ارشد عمران امیرکبیر - رتبه سیزدهم دکتری عمران دانشگاه شهید بهشتی تهران

10- جهانبخش نیک‌نام: دبیر مهمان

11- بهزاد محرمی : دبیر مهمان

12- محمدابراهیم توزنده‌جانی : دبیر مهمان

13- میثم صمدی : دبیر مهمان

14-امیر رضا پیرمرادی آموزگار: دبیر مهمان

15- محمد ساسانی : دبیر مهمان

16- علی قادری حصاری : دبیر مهمان

17- ایمان نخستین: دبیر مهمان

18- علیرضا کلانتری: رتبه 13 کنکور ریاضی - دکتری برق دانشگاه تهران

6/5/2023 10:44:19 AM
Menu