پاسخ تشریحی درس عربی عمومی کنکور انسانی 1400

در این مطلب، پاسخنامه‌های تشریحی درس عربی عمومی در کنکور انسانی 1400 که توسط دبیران مطرح کشور نوشته شده را مشاهده می‌فرمایید.

پاسخ تشریحی درس عربی عمومی کنکور انسانی 1400

در این مطلب، پاسخنامه‌های تشریحی درس عربی عمومی در کنکور انسانی 1400 که توسط دبیران نوشته شده را مشاهده می‌فرمایید.

1) پیروز وجان: کارشناس زبان و ادبیات عرب دانشگاه گیلان، مدرس عربی

2) فاطمه منصورخاکی: کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، طراح و ویراستار عربی کانون