پاسخ تشریحی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور 1400

دوستان عزیز پاسخ تشریحی درک عمومی ریاضی و فیزیک را آقای دانیال قزوینیان رتبه 713 منطقه 2 سال 92 رشته کارشناسی برق دانشگاه تهران، ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، مسئول

پاسخ تشریحی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور 1400

سلام

دوستان عزیز پاسخ تشریحی درک عمومی ریاضی و فیزیک را آقای دانیال قزوینیان رتبه ۳۱۷ منطقه 2 سال 92 رشته کارشناسی برق دانشگاه تهران، ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، مسئول درس درک عمومی ریاضی و فیزیک آزمون‌های کانون، مولف و مدرس درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر سابقه همکاری با کانون 3 ماه نوشته‌اند.

می‌توانید با دانلود فایل ضمیمه پاسخ کامل را مشاهده نمایید.