پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته هنر

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته هنر پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته هنر

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته هنر

پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور 1400 رشته هنر


1) عقیل محمدی‌روش- طراح سوال گروه زبان انگلیسی دوازدهم و زبان تخصصی قلم‌چی - رتبه 155 کنکور سراسری 85- رتبه 3 کنکور ارشد- ارشد آموزش زبان دانشگاه علامه

2) مهدی رحمانی- ویراستار گروه مستندسازی کتابهای قلمچی - رتبه ۴۵ کنکور تجربی و  رتبه ۱۰ زبان منطقه دو سال 99-  دانشجوی پزشکی تهران 

3) عطا عبدل زاده- رتبه برتر-  رتبه 179 منطقه 1 تجربی-  دانشجوی پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

4) علی شکوهی- طراح سوال گروه زبان انگلیسی دوازدهم و زبان تخصصی قلم‌چی-  دبیر رسمی زبان انگلیسی- رتبه 1 کنکور مترجمی زبان سال 69- فارغ التحصیل کارشناسی مترجمی دانشگاه علامه طباطبایی- کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه  تربیت مدرس