فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات کنکور 1400

فیلم حل و بررسی سوالات کنکور 1400 در سه رشته ریاضی ، تجربی ، انسانی و همچنین رشته‌های هنر و زبان به صورت فیلم در لینک زیر قرار خواهند گرفت.

فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات کنکور 1400

دانش آموزان گرامی 


فیلم حل  و بررسی سوالات کنکور 1400 در سه رشته ریاضی ، تجربی ، انسانی 

و همچنین رشته های هنر و زبان  پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم در لینک زیر  قرار خواهند گرفت. 

در این قسمت دبیران مختلف در رشته ها و درس های مختلف سوالات کنکور 1400 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


شما می توانید پس از انتشار سوالات فیلم حل سوالات به تفکیک رشته و درس را در لینک زیر مشاهده نمایید.


مشاهده فیلم حل سوالات کنکور 1400


به محض اضافه شدن فیلم هر درس ،  لیست زیر به روز می شود  و اسم درس اضافه می شود:

هنر : عربی ،  زبان     ،  زبان و ادبیات فارسی   ، دین و زندگی

ریاضی  : ریاضیات  ، فیزیک  ، شیمی  ، عربی  ، ادبیات  ، زبان  ، دین و زندگی 

انسانی  :  تاریخ  ، جغرافیا  ، ادبیات اختصاصی  ، زبان  ، اقتصاد  ، روانشناسی   ، ادبیات   ، ریاضی   ، علوم اجتماعی  ، ادبیات   ، عربی   ، دین و زندگی  ، فلسفه

تجربی  : شیمی   ،  ریاضی  ، زیست  ، زبان  ، عربی ، ادبیات  ، فیزیک


6/2/2023 7:02:24 PM
Menu