کنکور 1400 با سایت کانون همراه باشید

بعد از برگزاری کنکور 1400 به سایت کانون مراجعه کنید.

کنکور 1400 با سایت کانون همراه باشید


بعد از برگزاری کنکور  1400  به سایت کانون مراجعه کنید.


صفحه ویژه کنکور  1400 در سایت کاننون که شامل سوالات کنکور 1400  ، پاسخ تشریحی کنکور 1400 و کلید پیشنهادی کنکور 1400 در گروه های نظام جدید  (ریاضی - تجربی - انسانی - هنر و منحصرا زبان )  است را پس از برگزاری کنکور 1400 و انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش در سایت کانون مشاهده کنید.


دانلود دفترچه سوالات کنکور 1400


در روزهای برگزاری کنکور 1400  با سایت کانون kanoon.ir همراه باشید.


صفحه ویژه کنکور 1400 در سایت کانون 


کنکور تجربی 1400 نظام جدید
کنکور ریاضی  1400 نظام جدید
کنکور انسانی 1400 نظام جدید
کنکور هنر 1400 نظام جدید
کنکور زبان 1400 نظام جدید 1- سطح دشواری کنکور 1400  :بلافاصله پس از اتمام زمان جلسه هر کنکور در روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه و شنبه - 9 ، 10 ، 11 و 12  تیر 1400  به سایت کانون مراجعه کنید و نظرخود را درباره سطح دشواری کنکور اعلام کنید و با دوستانتان در این زمینه گفتگو کنید . 


سطح دشواری کنکور 1400 از نگاه دانش آموزان 2-مشاهده کلید پیشنهادی کنکور 1400 : پس از انتشار سوالات توسط سایت رسمی سازمان سنجش ، دبیران و رتبه های برتر کنکور سال های گذشته دو تا سه ساعت فرصت خواهند داشت تا کلید پیشنهادی خود را ارسال کنند . پس از این زمان می توانید کلید ها در صفحه هر درس مشاهده کنید و درصد های خود را در صفحه شخصی اعلام کنید . 


 مشاهده کلید پیشنهادی کنکور 1400 توسط دبیران و رتبه‌های برتر


دبیران و رتبه های برتر کنکور سال های گذشته

برای ارسال کلید پیشنهادی بعد از برگزاری کنکور 1400 اینجا ثبت نام کنید


3-تحلیل و رویکرد های جدید سوالات کنکور 1400  :پس از انتشار سوالات توسط سازمان سنجش ، دبیران برتر درس های مختلف ،  سوالات خاص و رویکرد های جدید  را تحلیل خواهند کرد که بلافاصله در سایت قابل مشاهده خواهد بود.


تحلیل و بررسی کنکور 1400 از نگاه دبیران و رتبه های برتر


4-پاسخ تشریحی کنکور 1400 :پس از انتشار سوالات توسط سازمان سنجش و  فعال شدن کلید های پیشنهادی ، در صفحه هر درس می توانید پاسخ های تشریحی ارسالی دبیران و رتبه های برتر  را مشاهده کنید. 


فیلم و پاسخ های تشریحی کنکور 1400

فیلم پاسخ کنکور 1400


همچنین در تمام قسمت های مربوط به کنکور  1400  می توانید در بخش کامنت ها با دوستانتان گفتگو کنید. 


 با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیز6/3/2023 12:52:18 PM
Menu