جمع بندی با تست یا درسنامه؟

برای شروع یک درس جدید قطعا تست زدن توصیه نمیشه و باید اول یک دور کامل درسنامه رو مطالعه کنید تا مطلب رو یادبگیرید

جمع بندی با تست یا درسنامه؟

برای شروع یک درس جدید

قطعا تست زدن توصیه نمیشه و باید اول یک دور کامل درسنامه رو مطالعه کنید تا مطلب رو یادبگیرید و بعد تست های کتاب کمک درسی رو شروع کنید تا با تمرین و تکرار به تسلط برسید

اگر مطلبی رو مطالعه کردید اما مسلط نیستید

در باکس های چندتایی تست بزنید و تست هایی رو که مشکل دارید علامت دار کنید و بعد اون قسمت هارو از روی درسنامه مجدد مطالعه کنید

اگر مطلبی رو مطالعه کردید و مسلط هستید

چند آزمون فصلی و جامع از اون مبحث برنید تا هم یه مروری کرده باشید و هم سرعت تست زدنتون رو افزایش بدید

3/30/2023 5:31:41 AM