مدیریت زمان در جلسه آزمون با محمدامین ترابی، رتبه 138 ریاضی

صحبت‌های رتبه 138 انسانی، محمدامین ترابی در مورد نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون

مدیریت زمان در جلسه آزمون با محمدامین ترابی، رتبه 138 ریاضی

صحبت های رتبه 138 انسانی، محمدامین ترابی در مورد نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون:

از بین سه روش معمول و پر استفادۀ زمان‌های نقصانی، استراتژی بازگشت و ضربدر–منها، من از دو روش اول بسیار زیاد استفاده می کردم. در کنکور، من تقریباً در تمامی دروس عمومی و اختصاصی، سعی داشتم مقداری از زمان پیشنهادی دفترچه را ذخیره کنم. البته این اتفاق در درس ادبیات فارسی نیفتاد و متأسفانه وقت من در این درس خیلی گرفته شد و در نتیجۀ آن علاوه بر عدم موفقیت در این درس و کسب درصدی که بسیار برای من دور از ذهن بود، در دروس دیگر عمومی نیز اثر گذاشت که البته این کمبود وقت تا حدود زیادی در درس دین و زندگی –با توجه به سرعت بالای تست زنی من در این درس– جبران شد. می خواهم این توصیه را به تمام داوطلبان عزیز بکنم که هیچگاه از تکنیک زمان‌های نقصانی عدول نکنید و همواره و در هر شرایطی –چه سؤالات سخت باشند و چه آسان– سعی کنید زمان ذخیره کنید. 

من سعی کردم زمان‌های ذخیره شده در دفترچۀ عمومی را به حل تست‌های ریدینگ زبان انگلیسی و درک مطلب عربی اختصاص بدهم که به نظر خودم تا حد زیادی موفق شدم. در درس‌های اختصاصی نیز زمان‌های ذخیره شده را در دروس اقتصاد (به ویژه برای حل مسائل سخت و وقتگیر آن) و ریاضی و عربی تخصصی استفاده کردم. نتیجۀ آن هم این شد که توانستم ریاضی را بالای 80 درصد و عربی تخصصی و اقتصاد را با 100 درصد موفقیت پاسخ بدهم. 

توصیۀ من به شما این است که حتماً زمان نقصانی ذخیره کنید. پس از آن هم در استراتژی بازگشت، به دروسی بازگردید که فکر می‌کنید در آن ها قوی‌تر هستید و ابتدا هم به سؤالاتی که اصلاً در دور اول حل کردن آن‌ها را نخوانده اید، بپردازید. سپس به سؤالاتی که آن‌ها را در دور اول رها کرده بودید، مراجعه کنید و اگر زمانی اضافه برای شما باقی ماند، به سؤالات سخت‌تر اختصاص دهید.

5/28/2023 7:40:45 AM