یک نکته، یک تست فیزیک (مبحث جریان الکتریکی)- آتنه اسفندیاری

سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه یکی از تست‌های چالشی که به صورت متداول در آزمون‌ها و کنکور تکرا

یک نکته، یک تست فیزیک (مبحث جریان الکتریکی)- آتنه اسفندیاری

سلام دوستان
امیدوارم حالتون خوب باشه

یکی از تست‌های چالشی که به صورت متداول در آزمون‌ها و کنکور تکرار میشه و هر بار قربانیان زیادی داره!! محاسبه جریان عبوری از کوچه پس کوچه‌های مدار الکتریکیه. ظاهر این تست‌ها کمی سخت به نظر می‌رسه. اما دقت کنید که اگر بتوانید جریان عبوری از تک تک مقاومت‌ها را محاسبه کنید، آن وقت رسیدن به جواب تست کاری نداره، برای مثال، تست به زیر که از کنکورهای قدیمی رشته تجربی انتخاب شده دقت کنید:

سوال

برای پاسخ دادن به این سوال، اول  جریان عبوری از مقاومت‌هایی که به نوعی با آمپرسنج رد و بدل جریان می‌کنند را نام‌گذاری و با قوانین موجود مقدارشان را محاسبه کنید. اگر موفق به انجام این کار شدید، راه زیادی برای رسیدن به پاسخ در پیش ندارید:

پاسخ4/2/2023 9:06:01 AM