تبدیل واحدهای مهم کنکور در یک نگاه

تبدیل واحدهای مهم کنکور فیزیک -محمدرضا اصفهانی-دانشجو‌ی دکتری علم و صنعت

تبدیل واحدهای مهم کنکور در یک نگاه

کنکوری عزیز 

یکی از مباحث مهم در فیزیک توانایی تبدیل واحد با سرعت و دقت کافی می‌باشد، هر ساله در کنکور تعدادی سؤال وجود دارد که شما باید برای رسیدن به جواب از تبدیل واحدهای مناسب استفاده کنید.

توجه : حواستان به واحد خواسته‌شده جواب باشد ، بارها و بارها شاهد این بوده ایم که جواب با واحدهای مختلف در گزینه ها وجود دارد و در صورت عدم توجه علارغم حل سؤال گزینه‌ی اشتباه را می‌زنید .

پیشنهاد: در موقع خواندن سوال همان ابتدا زیر واحد خواسته‌شده جواب را خط بکشید .

در زیر برخی از مهم‌ترین تبدیل واحدها را باهم بررسی می‌کنیم :

تبدیل واحدهای فراوان دیگری نیز وجود دارند که برخی بسیار ساده اما نیازمند دقت فراوان می‌باشند .به تست قلمچی زیر توجه کنید :

در این تست دانش‌آموزانی که توجه به خواسته سؤال به طور دقیق نداشتند گزینه 1 را به اشتباه زده و گرفتار تله شدند .