حل سریع معادله درجه دو

یک روش فوق سریع برای تجزیه و یافتن ریشه‌های معادله‌ی درجه دوم

حل سریع معادله درجه دو

کنکوری عزیز 

یکی از معادلاتی که همواره بصورت مستقیم یا غیر‌مستقیم مورد توجه طراحان کنکور بوده است، معادله درجه دوم است.

گاهی در یک آزمون در دروس مختلف مخصوصا ریاضی و فیزیک نیاز هست بارها و بارها در سوالات متنوع معادله درجه دوم حل کنیم در نتیجه فراگیری روش های سریع در حل درجه دو می‌تواند وقت بسیاری برای ما آزاد کند .

در اینجا می‌خواهیم یک روش سریع در حالتی که یکی از ریشه ها را داریم و بدنبال ریشه دیگر می‌گردیم معرفی کنیم.

به تصویر زیر توجه کنید ،فرض کنید می‌دانیم یکی از ریشه‌های معادله‌ی درجه دوم زیر برابر 2 می‌باشد.برای یافتن ریشه دیگر کافیست عامل ریشه اول را بدست آورده سپس جمله با بزرگترین درجه معادله اصلی را بر جمله با بزرگترین درجه عامل همچنین جمله با کوچکترین درجه معادله اصلی را بر جمله با کوچکترین درجه عامل تقسیم حاصل رو مطابق شکل می‌نویسیم که همان عامل دوم است ،با داشتن عامل دوم  ریشه دوم بدست آمده است .

محمدرضا اصفهانی - دانشجوی دکتری فیزیک علم و صنعت